Hvor mye støv må du forvente etter gulvsliping?

Det er ikke mulig å slipe 100% støvfritt, men målet vårt er at du skal oppleve at det ikke er noe støv i boligen når du kommer hjem. Støv skal ikke være et problem.
Skrevet av Geir-Olav
Oppdatert 1 år siden

Ingen liker støv, og gulvsliping skaper mye støv. Hvor mye vil havne på dine vegger, og hvor mye havner i våre støvsugere? Det er et spørsmål mange stiller.


La oss utdype litt...

For å kunne si noe fornuftig om hvor mye støv du kan forvente etter gulvsliping er det viktig at du er klar over følgende:

1. Sliping av treverk skaper alltid store mengder støv. 

Uansett hvilket firma som sliper gulvene vil mengden støv som produseres være relativt lik. Det er altså ikke her slaget om støvfrie vegger står.

2. Det er hvor godt støvet blir samlet opp som er avgjørende for deg

Det er ganske krevende å fange opp støvet før det havner i lufta og til slutt på dine vegger. Derfor er det svært stor forskjell på hvor gode resultater de ulike firmaene oppnår.


Hva er det da som i praksis skiller et støvete firma og ett som ikke støver?

A) Omsorg for kunden - dette er det aller viktigste. Gulvsliperen må faktisk ønske å være god på dette punktet, han må evne å vise omsorg for deg som kunde og gjøre alt han kan for å skape minst mulig støv. 

B) Maskinparken - den innebygde støvsugende funksjonen i vanlige gulvslipemaskiner holder ikke. For god støvsamling må man ha eksterne støvsugere og egne systemer for akkurat dette.

Vi har investert tungt i de beste systemene på markedet

Vi har testet flere systemer for støvsamling og har investert hundretusenvis av kroner i de beste løsningene som kan kjøpes for penger. 

For oss er dette en naturlig investering fordi vi har omsorg for deg som kunde.  I tillegg er dette er et stort konkurransefortrinn siden det er svært få av våre konkurrenter som egentlig investerer i dette. Til slutt er det også svært viktig å sikre våre egne ansatte. Støv er ikke bra for noens helse, verken din eller vår. 

Derfor kan du være trygg på at Johansen & Sønn vil støve så lite som det er mulig på akkurat ditt gulv.

PS: Det er et unntak. Om vi må frese heltregulvet ditt fordi det er fullt av gammel maling eller er ekstremt slitt og buklete, vil dette skape store mengder støv. Det er ingen løsninger på markedet for å utføre dette arbeidet og klare å samle støvet. 

Svarte dette på spørsmålet ditt?